U bent hier:Home  Home

Welkom op de website van de CITT

Wat doet de CITT?

De CITT houdt toezicht op het gehele terugkeerproces vanaf de bewaring in een politiecel met als doel verwijdering tot en met de uitzetting door de Koninklijke Marechaussee (KMar). Ook houdt de CITT toezicht op de overdracht van de vreemdeling aan de autoriteiten in het land van herkomst. De CITT rapporteert en adviseert de betrokken bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Defensie. Het jaarverslag CITT wordt door de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel aan de Tweede Kamer gezonden. In het jaarverslag staan adviezen over het verbeteren van het terugkeerproces in breedste zin. Daarnaast is de CITT eind 2011 aangewezen als een van de nationaal preventiemechanismen (NPM’s) in het kader van het Protocol bij het VN verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Tenslotte vervult de CITT de taak van  monitor van de terugkeer als bedoeld in de Terugkeerrichtlijn.

Het secretariaat is belast met de beleidsinhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de CITT.

Wie zijn de leden van de CITT? Kies daarvoor de button "Organisatie" aan de linkerbovenzijde op deze pagina.

De producten van de CITT worden gepubliceerd op deze website.

 

 

Nieuws

Nationale Preventiemechanismen (NPM)

Eind december 2011 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een aantal toezichthouders aangewezen als Nationaal Preventiemechanisme, waaronder de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer. Een van de taken van de nationale preventiemechanismen is om jaarlijks verslag te doen van de bevindingen aan het Subcomite ter preventie van foltering bij de Verenigde Naties (SPT). Dit jaarverslag is onlangs verschenen. Via nevenstaande link kan het NPM jaarverslag 2011 en de aanbiedingsbrief via de website van de IST worden geraadpleegd.

Vanaf 1 januari jl. is de Inspectie Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die de CITT tot 1 januari 2014 uitvoerde.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website van de Inspectie Veiligheid en Justitie:

www.ivenj.nl

 

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen over de CITT? Zie rechts boven de vermelding "contact".

Commissie Integraal Toezicht Terugkeer